Be the first to comment on "Ngaahi Koloa ‘a e IRC-Sydney Brass Band mei he 2018 ‘oku kei Lolotonga Tauhi ‘e he Setuata – Konga Ngatu ‘e 1"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*