Ngaahi Koloa ‘a e Siasi mei he Putu ‘o Mele Solo ‘oku Tauhi ‘e he Setuata – Kafu Palangi Single ‘e 2 – Blue n Golden Colour

kafu palangi single – gold colour

Be the first to comment on "Ngaahi Koloa ‘a e Siasi mei he Putu ‘o Mele Solo ‘oku Tauhi ‘e he Setuata – Kafu Palangi Single ‘e 2 – Blue n Golden Colour"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*