Be the first to comment on "Ngaahi Koloa ‘a e Siasi mei he Putu ‘o Mele Solo ‘oku Tauhi ‘e he Setuata – Konga Fihu ‘e 1"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*